Bài 10 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Vẽ một tam giác vuông có một góc bằng

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ một tam giác vuông có một góc bằng \({58^o}\).

a) Đo độ dài các cạnh rồi tính các tỉ số lượng giác của góc \({58^o}\).

b) Kiểm tra lại bằng máy tính cầm tay.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ bằng thước kẻ, thức đo độ, đo và kiểm tra lại bằng máy tính.

Lời giải chi tiết

AB = 2,8 cm; AC = 4,4 cm; BC = 5,3 cm

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \sin B = \dfrac{{AC}}{{BC}} = \dfrac{{4,4}}{{5,3}} \approx 0,83\\\cos  B = \dfrac{{AB}}{{BC}} = \dfrac{{2,8}}{{5,3}} \approx 0,53\\ \tan B = \dfrac{{AC}}{{AB}} = \dfrac{{4,4}}{{2,8}}\, \approx 1,57\\ \cot B = \dfrac{{AB}}{{AC}} = \dfrac{{2,8}}{{4,4}} \approx 0,64\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài