Bài 1 trang 99 SGK Vật lí 10

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực là hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

\(\overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  = \overrightarrow 0 \) hay \(\overrightarrow {{F_1}}  =  - \overrightarrow {{F_2}} \)  


Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close