Bài 1 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác vuông PQR với các cạnh góc vuông PQ = 10 cm, PR = 16 cm. Hãy giải tam giác vuông PQR.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác vuông PQR với các cạnh góc vuông PQ = 10 cm, PR = 16 cm. Hãy giải tam giác vuông PQR.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Áp dụng định lý Pythagore và các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính.

Lời giải chi tiết

Áp dụng định lý Pythagore: \(RQ = \sqrt {P{R^2} + P{Q^2}}  = \sqrt {{{10}^2} + {{16}^2}}  \)\(\,= 2\sqrt {89} \)(cm)

\(\begin{array}{l}\tan \widehat R = \dfrac{{10}}{{16}} = \dfrac{5}{8} \Rightarrow \widehat R \approx {32^o}\\\tan \widehat Q = \dfrac{{16}}{{10}} = \dfrac{8}{5} \Rightarrow \widehat Q \approx {58^o}\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài