Bài 1 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp và chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử đó. Sau đó, điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống.

Quảng cáo

Đề bài

Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp và chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử đó. Sau đó, điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống.

5…A

Ø…A

{0; 1; 2; 3; 4}…A

0…A

{0; 3; 4}…A.

Lời giải chi tiết

A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}

\(\eqalign{  & 5 \in A  \cr   & \emptyset  \subset A  \cr   & 0 \in A  \cr   & {\rm{\{ }}0;1;2;3;4\}  \subset A  \cr   & {\rm{\{ }}0;3;4\}  \subset A \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close