Bài 3 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử :

Quảng cáo

Đề bài

Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử :

a) Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50.

b) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 33 nhưng nhỏ hơn 1000.

Lời giải chi tiết

a) A = {1; 2; 3; 4; …; 49; 50}

Tập A có: 50 – 1 + 1 = 50 (phần tử)

b) B = {34; 35; 36; …; 998; 999}

Tập B có: 999 – 34 + 1 = 966 (phần tử)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close