Bài 1 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính cầm tay để tìm các tỉ số lượng giác sau ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư ) :

Quảng cáo

Đề bài

Dùng máy tính cầm tay để tìm các tỉ số lượng giác sau ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư ) :

a) \(\sin {40^o}12'\);           b) \(\cos {52^o}54'\);

c) \(\tan {63^o}36'\);           d) \(\cot {25^o}18'\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bấm máy tính.

Lời giải chi tiết

a) \(\sin {40^o}12' \approx 0,6455\);     

b) \(\cos {52^o}54' \approx 0,6032\);

c) \(\tan {63^o}36' \approx 2,0145\);

d) \(\cot {25^o}18' \approx 2,1155\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài