Bài 1 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho các phát biểu sau :

Quảng cáo

Đề bài

Cho các phát biểu sau :

( 1 ) Protein có ở trong cơ thể người, động thực vật.

(2) Thành phần nguyên tố của protein là cacbon, hiđro, oxi.

(3) Thuỷ phân protein thu được hỗn hợp các amino axit.

(4) Mỗi phân tử amino axit tạo thành một "mắt xích" trong phân tử protein.

(5) Chỉ có thịt, trứng, sữa mới giàu protein còn các loại rau, củ, quả thì không.

(6) Protein không tan được trong nước.

Các phát biểu đúng là:

A. (1), (2), (6).                     B. (3), (4), (5).

C. (1), (3), (4).                     D. (4), (5), (6).

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close