Bài 1 trang 81 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho các phát biểu sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Cho các phát biểu sau đây:

(1) Tinh bột và xenlulozơ có cùng công thức chung.

(2) Tinh bột và xenlulozơ là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước kể cả nước nóng.

(3) Phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn tinh bột.

(4) Tinh bột và xenlulozơ là lương thực của con người.

(5) Xenlulozơ có nhiều trong các loại củ, quả.

(6) Tinh bột và xenlulozơ bị thủy phân đều tạo thành glucozơ.

Những phát biểu đúng là :

A. (1), (2), (3).                   B. (1), (4), (5).

C. (1), (3), (6).                   D. (2), (3), (6).

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài