Bài 1 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 9 cm, HC = 16 cm. Tính các độ dài

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 9 cm, HC = 16 cm. Tính các độ dài AB, AC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính

Lời giải chi tiết

Ta có: \(BC = HB + HC = 9 + 16 = 25\) (cm)

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH:

\(A{B^2} = BH.BC = 9.25\) \( \Rightarrow AB = 3.5 = 15\) (cm)

\(A{C^2} = CH.BC = 16.25\) \( \Rightarrow AC = 4.5 = 20\) (cm)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close