Bài 2 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 6 cm, HC – HB = 9 cm. Tính các độ

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 6 cm, HC – HB = 9 cm. Tính các độ dài HB, HC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để timg mối quan hệ nữa giữa HB và HC, từ đó sử dụng phương pháp rút thế để tìm.

Lời giải chi tiết

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH:

\(HB.HC = A{H^2} = {6^2} = 36 \)

\(\Rightarrow HB = \dfrac{{36}}{{HC}}\).

Mặt khác: HC – HB = 9 cm hay

\(HC - \dfrac{{36}}{{HC}} = 9 \\ \Leftrightarrow H{C^2} - 36 - 9HC = 0 \\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}HC = 12\,cm\,\,\,\,(\text{ nhận })\\HC = 3\,cm\,\,\,\,\,\,\,(\text{ loại })\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow HB = HC - 9 = 12 - 9 = 3\,\,(cm)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close