Bài 1 trang 73 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm  :

a) \({2 \over 3}\) của 60

b) \({5 \over {100}}\) của \(\left( { - 240} \right)\)

c) \(\left( { - {{11} \over 4}} \right)\) của 36

d) \(\left( { - {7 \over 9}} \right)\) của \(\left( { - {{27} \over {28}}} \right)\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a)\({2 \over 3}\)  của 60 bằng: \(60.{2 \over 3} = 40.\)

b)\({5 \over {100}}\)  của (-240) bằng: \) - 240.{5 \over {100}} =  - 12.\)

\(c)\left( { - {{11} \over 4}} \right)\)  của số 36 bằng: \(36.{{ - 11} \over 4} =  - 99.\)

\(d)\left( { - {7 \over 9}} \right)\)  của \(\left( { - {{27} \over {28}}} \right)\)  bằng: \({{ - 28} \over {28}}.{{ - 7} \over 9} = {3 \over 4}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close