Bài 1 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11

Gieo một đồng tiền ba lần:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Gieo một đồng tiền ba lần:

LG a

Mô tả không gian mẫu.

Phương pháp giải:

Mô tả không gian mẫu bằng cách liệt kê các phần tử của không gian mẫu.

Lời giải chi tiết:

Kí hiệu: \(S\): xuất hiện mặt sấp - \(M\): xuất hiện mặt ngửa

Không gian mẫu: gồm \(8\) phần tử. 

\(\Omega  = \left\{ {SSS;{\rm{ }}SSN;{\rm{ }}SNS;{\rm{ }}SNN;{\rm{ }}NSS;{\rm{ }}NSN;{\rm{ }}NNS;{\rm{ }}NNN} \right\}\)

LG b

Xác định các biến cố:

A: "Lần đầu xuất hiện mặt sấp";

B: "Mặt sấp xảy ra đúng một lần";

C: "Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần".

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
A = \left\{ {SSS;{\rm{ }}SSN;{\rm{ }}SNS;{\rm{ }}SNN} \right\}\\
B = \left\{ {SNN;{\rm{ }}NSN;{\rm{ }}NNS} \right\}\\
C = \left\{ {SSN;{\rm{ }}SNS;\;SNN;\;NSS;{\rm{ }}NSN;{\rm{ }}NNS;{\rm{ }}NNN} \right\}
\end{array}\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close