Bài 1 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Tìm a để đồ thị hàm số y = ax – 2 đi qua điểm

Quảng cáo

Đề bài

a) Tìm a để đồ thị hàm số \(y = ax - 2\) đi qua điểm \(A\left( {2;2} \right)\). Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm.

b) Tìm b biết đồ thị hàm số \(y = 3x + b\) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3. Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồ thị đi qua điểm \(A\left( {2;2} \right)\)nên ta thay \(x = 2;y = 2\) vào hàm số ta tìm được a.

Đồ thị hàm số số y = 3x + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 tức là y = 3; x = 0

Cách vẽ đồ thị hàm số \(y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\) .

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số \(y = ax + b\)với trục tung là \(A\left( {0;b} \right)\)  và trục hoành \(B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) .

Đồ thị hàm số cần tìm là đường thẳng đi qua 2 điểm A, B

Lời giải chi tiết

a) Đồ thị đi qua điểm \(A\left( {2;2} \right)\)nên ta thay \(x = 2;y = 2\) vào hàm số ta được: \(a.2 - 2 = 2 \Leftrightarrow a = 2\)

Hàm số cần tìm có dạng \(y = 2x - 2\)

Bảng giá trị

x

0

1

y

-2

0

Vậy đồ thị hàm số \(y = 2x - 2\) là đường thẳng đi qua 2 điểm \(A\left( {0; - 2} \right);\,B\left( {1;0} \right)\)

 

b)Đồ thị hàm số số \(y = 3x + b\) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 tức là thay \(y = 3\); \(x = 0\) vào hàm số

\(y = 3x + b\) ta được: \(3 = 3.0 + b \Leftrightarrow b = 3\) . Khi đó hàm số có dạng: \(y = 3x + 3\)

Bảng giá trị

x

0

-1

y

3

0

Vậy đồ thị hàm số \(y = 3x + 3\) là đường thẳng đi qua 2 điểm \(A\left( {0;3} \right);\,B\left( { - 1;0} \right)\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close