Bài 2 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị các hàm số

Quảng cáo

Đề bài

a) Vẽ đồ thị các hàm số \(y =  - x,y =  - x + 2,\)\(\,y = 2x,y = 2x + 3\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tứ giác tạo bởi bốn đường thẳng trong câu a) là hình gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách vẽ đồ thị hàm số \(y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\) .

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số \(y = ax + b\)với trục tung là \(A\left( {0;b} \right)\)  và trục hoành \(B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) .

Đồ thị hàm số cần tìm là đường thẳng đi qua 2 điểm A, B

Lời giải chi tiết

a) Bảng giá trị:

x

0

1

y = -x

0

-1

y = -x + 2

2

1

y =  2x

0

2

y = 2x + 3

3

5

Đồ thị hàm số \(y = -x\)  là đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ \(\left( {0;0} \right);\left( {1; - 1} \right).\)

Đồ thị hàm số \(y = -x + 2\)  là đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ \(\left( {0;2} \right);\left( {1;1} \right).\)

Đồ thị hàm số \(y = 2x\)  là đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ \(\left( {0;0} \right);\left( {1;2} \right).\)

Đồ thị hàm số \(y = 2x + 3\)  là đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ \(\left( {0;3} \right);\left( {1;5} \right).\)

 

b) Tứ giác tạo bởi bốn đường thẳng trong câu a) là hình bình hành vì có 2 cặp đường thẳng song song với nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close