Bài 5 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Xác định hàm số bậc nhất, biết đồ thị đi qua điểm

Quảng cáo

Đề bài

Xác định hàm số bậc nhất, biết đồ thị đi qua điểm \(A\left( {0;2} \right)\) và tạo với trục Ox một góc \({30^o}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số bậc nhất có dạng \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

Đồ thị hàm số tạo với trục Ox một góc \(\alpha \) tức là: \(a = \tan \alpha \)

Lời giải chi tiết

Gọi hàm số bậc nhất cần tìm có dạng \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

Đồ thị hàm số tạo với trục Ox một góc \(\alpha \) tức là: \(a = \tan {30^0} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{3}\left( {tm} \right)\)

Đồ thị hàm số đi qua điểm \(A\left( {0;2} \right)\) nên ta có: \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{3}.0 + b = 2 \Leftrightarrow b = 2\)

Vậy hàm số bậc nhất cần tìm là: \(y = \dfrac{{\sqrt 3 }}{3}x + 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close