Bài 1 trang 57 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 57 SGK Đại số 10. Cho hai phương trình

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hai phương trình \(3x = 2\) và \(2x = 3\).

Cộng các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi

LG a

Phương trình nhận được có tương đương với một trong hai phương trình đã cho hay không?

Phương pháp giải:

Hai phương trình tương đường nếu chúng có cùng tập nghiệm.

Lời giải chi tiết:

\(3x = 2 \,\,\,(1)⇔ x = \frac{2}{3}\).

\(2x =3 \,\,\, (2)⇔ x = \frac{3}{2}\).

Cộng các vế tương ứng của hai phương trình ta được \(5x =5 \,\,\, (3) ⇔ x = 1\)

Tập nghiệm của phương trình (3) khác với các tập nghiệm của phương trình (1) và (2).

Vậy phương trình có được do cộng các vế tương ứng của hai phương trình đã cho không tương đương với phương trình nào.

LG b

Phương trình đó có phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho hay không ?

Phương pháp giải:

Nếu mọi nghiệm của phương trình \(f(x)=g(x)\) đều là nghiệm của phương trình \(f_1(x)=g_1(x)\) thì \(f_1(x)=g_1(x)\) được gọi là phương trình hệ quả của phương trình \(f(x)=g(x)\).

Lời giải chi tiết:

Phương trình (3) cũng không phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình.

Bởi vì nghiệm của (1) và (2) đều không là nghiệm của phương trình (3).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài