Bài 1 trang 26 SGK Hình học 12

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất nào?

Quảng cáo

Đề bài

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Suy ra điều kiện về các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện từ khái niệm của khối đa diện.

Lời giải chi tiết

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thỏa mãn những tính chất:

- Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh, ba mặt;

- Mỗi cạnh là cạnh chung của đúng hai mặt;

- Hai mặt bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có đúng một cạnh chung.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close