Bài 1 trang 195 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 195 SGK Vật lí 11. Một học sinh bố trí thí nghiệm theo sơ đố

Quảng cáo

Đề bài

Một học sinh bố trí thí nghiệm theo sơ đố (Hình 30.5)

Thấu kính phân kỳ L1 có tiêu cự f1 = - 10 cm. Khoảng cách từ ảnh S'1 tạo bởi L1 đến màn có giá trị nào ?.

A. 60 cm.

B. 80 cm.

C. Một giá trị khác A, B.

D. Không xác định được, vì không có vật nên L1 không tạo được ảnh.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Từ hình, ta thấy chùm tia tới là chùm song song:

\(\begin{array}{l}d = \infty \\ \Rightarrow d' = {f_1} =  - 10cm < 0\end{array}\)

=> \({S_1}'\) là ảnh ảo nằm tại tiêu điểm ảnh \(F'\), tức là trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn \(10cm\)  

Khoảng cách từ ảnh \({S_1}'\) tạo bởi \({L_1}\) đến màn bằng:

\({S_1}H = {S_1}O + OH = \left| {d'} \right| + l = 10 + 70 = 80cm\)

=> Chọn đáp án B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài