Bài 1 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Biểu diễn các số đó trong mặt phẳng phức.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho các số phức \(2 + 3i; 1 + 2i; 2 – i\)

LG a

Biểu diễn các số đó trong mặt phẳng phức.

Phương pháp giải:

Số phức z=a+bi có điểm biểu diễn M(a;b).

Lời giải chi tiết:

Các điểm A, B, C lần lượt biểu diễn các số phức \(1 + 2i;2 + 3i;  2 – i\) 

LG b

 Viết số phức liên hợp của mỗi số đó và biểu diễn chúng trong mặt phẳng phức.

Lời giải chi tiết:

Số phức liên hợp của \(2 + 3i\) là: \(2-3i\)

Số phức liên hợp của \(1 + 2i\) là: \(1-2i\)

Số phức liên hợp của \(2 -i\) là: \(2+i\)

Các điểm M, N, P lần lượt biểu diễn các số phức:  \(2-3i\),  \(1-2i\), \(2+i\)

LG c

Viết số đối của mỗi số phức đó và biểu diễn chúng trong mặt phẳng phức.

Lời giải chi tiết:

Các số đối của \(2 + 3i; 1 + 2i\) và \(2 – i\) lần lượt là: \(-2 – 3i; -1 – 2i\) và \(-2 + i\) được biểu diễn bởi các điểm: P, Q, R.

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close