Bài 1 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính căn bậc hai của các số sau :

Quảng cáo

Đề bài

Tính căn bậc hai của các số sau:

a) 36;                   b) 81;           c) 121;

d) 144;                 e) 0,16;         f) 0,04;

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với mỗi số \(A \ge 0\) có hai căn bậc hai là: \(\sqrt A \) và \( - \sqrt A .\)

Lời giải chi tiết

a) Căn bậc hai của 36 là 6 và -6.

b) Căn bậc hai của 81 là 9 và -9.

c) Căn bậc hai của 121 là 11 và -11.

d) Căn bậc hai của 144 là 12 và -12.

e) Căn bậc hai của 0,16 là 0,4 và -0,4.

f) Căn bậc hai của 0,04 là 0,2 và -0,2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close