Bài 1 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ở hình 20, có những điểm và đường thẳng chưa được đặt tên, em hãy đặt tên cho chúng.

Quảng cáo

Đề bài

Ở hình 20, có những điểm và đường thẳng chưa được đặt tên, em hãy đặt tên cho chúng.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close