Bài 1 trang 152 SGK Vật lí 11

Phát biểu các định nghĩa:

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu các định nghĩa: 

- Suất điện động cảm ứng;

- Tốc độ biến thiên từ thông.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Suất điện động cảm ứng là Suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín.

Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.

\(\left| {{e_c}} \right| = \left| {\dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right|\) 

Tốc độ biến thiên từ thông: \(\dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}\) độ biến thiên từ thông qua mạch trong một đơn vị thời gian.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài