Bài 1 trang 132 SGK Hóa học 10

Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là ?

Quảng cáo

Đề bài

Lưu huỳnh tác dụng với axit sulfuric đặc nóng :
                     S + 2H2SO4 ->  3SO2 + 2H2O

Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là

A. 1 : 2.

B. 1 : 3.

C. 3 : 1.

D. 2 : 1.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chất khử là chất bị oxi hóa và ngược lại.

Lời giải chi tiết

S là chất khử (chất bị oxi hóa), có hệ số cân bằng là 1 => Số nguyên tử S bị oxi hóa là 1

H2SOlà chất oxi hóa (chất bị khử), có hệ số cân bằng là 2 => Số nguyên tử S bị khử là 2

Vậy số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là 2:1

Đáp án D

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 30. Lưu huỳnh
Quảng cáo
list
close
Gửi bài