Bài 1 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Quảng cáo

Đề bài

Tính :

\(\eqalign{  & a)\;73 - \left( {2 - 9} \right)  \cr  & b)\left( { - 45} \right) - \left( {27 - 8} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;73 - \left( {2 - 9} \right) = 73 - ( - 7) = 80  \cr  & b)\left( { - 45} \right) - \left( {27 - 8} \right) = ( - 45) - 19 =  - 64 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close