Quảng cáo
 • Bài Đọc trang 5 SBT Văn 11 - Chân trời sáng tạo

  Phát biểu nào dưới đây không phải là đặc điểm của thể loại tuỳ bút? Phát biểu nào dưới đây không phải là đặc điểm của thể loại tản văn

  Xem lời giải
 • Bài Tiếng Việt trang 10 SBT Văn 11 - Chân trời sáng tạo

  Theo bạn, nghĩa của từ có thể được giải thích bằng những cách nào? Xác định cách giải thích nghĩa của từ được dùng trong trường hợp sau: Chộn rộn: (1) (phương ngữ) nhốn nháo, lộn xộn; (2) rối rít, rộn ràng.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài Viết trang 11 SBT Văn 11 - Chân trời sáng tạo

  Trình bày khái niệm và yêu cầu đối với kiểu bài thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận. Theo bạn, vì sao cần lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận khi viết bài văn thuyết minh?

  Xem lời giải
 • Bài Nói và nghe trang 11 SBT Văn 11 - Chân trời sáng tạo

  Liệt kê ngắn gọn các bước thực hiện bài giới thiệu trên bằng cách hoàn thành bảng sau (làm vào vở) Nếu là người nghe nội dung giới thiệu ấy, bạn cần làm gì để nắm bắt nội dung và quan điểm của người nói: Liệt kê một số nội dung và mẫu câu mà bạn có thể sử dụng để nhận xét, đánh giá và đặt câu hỏi về bài trình bày đó.

  Xem lời giải