Quảng cáo
 • pic

  I. Em đọc truyện "Bác Hồ - Mẫu mực về sự giản dị"

  Em đọc truyện "Bác Hồ - Mẫu mực về sự giản dị" trang 5, 6 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Sự giản dị của Bác trước hết thể hiện trong cuộc sống vật chất hằng ngày của Người ....

 • pic

  II. Em suy nghĩ - Bài 1: Sống giản dị

  Giải bài tập 1, 2 trang 7 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Ông An đi dự đám cưới anh Quân - người cùng làng - với chiếc áo đã bạc màu, chiếc quần lùng thùng, đã cũ...

 • Quảng cáo
 • pic

  III. Bài học rút ra - Bài 1: Sống giản dị

  Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Sống giản dị" và ghi vào vở.

Gửi bài Gửi bài