Quảng cáo
 • Bài 1 trang 25

  Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích hình bình hành có độ dài cạnh đáy bằng 6 cm và chiều cao bằng 5 cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 25

  Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số quả cam được xếp trong 4 lớp trên cùng của khối trong Hình 1.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 25

  Hãy viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của một hình thoi có đường chéo thứ nhất dài hơn đường chéo thứ hai 4 cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 25

  Hãy viết biểu thức đại số biểu thị thể tích của một hình hộp chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6 cm và hơn chiều cao 3 cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 25

  Hãy viết biểu thức đại số biểu thị:

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 25

  Nhiệt độ vào buổi sáng ở một thị trấn là x \(^\circ C\), tới trưa thì tăng thêm y \(^\circ C\), và đến tối thì giảm t \(^\circ C\)so với buổi trưa. Hãy viết biểu thức biểu thị nhiệt độ vào buổi tối. Tính nhiệt độ vào buổi tối khi biết \(x = 25;\,y = 5;\,t = 7\).

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 2

  Rút gọn các biểu thức sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 26

  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng a (m), chiều dài hơn chiều rộng 6m. Người ta làm lối đi rộng x (m) (xem Hình 2). Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của mảnh vườn. Tính diện tích ấy khi a = 30 m, x = 1m.

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 26

  Mỗi buổi sáng bạn Thu tập đi bộ kết hợp với chạy. Biết vận tốc đi bộ là 4 km/giờ và chạy là 8 km/giờ.

  Xem chi tiết