Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

Tóm tắt mục 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

- Giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu mục nát.

+ Số quan lại thu thuế tăng.

+ Quan lại, cường hào bóc lột nhân dân, ăn chơi xa sỉ.

+ Trương Phúc Loan lũng đoạn triều đình, nắm mọi quyền hành, tham nhũng vô độ.

- Địa chủ, cường hào lấn chiếm ruộng đất.

=> Các tầng lớp nhân dân bất bình với chính quyền họ Nguyễn.

=> Khởi nghĩa nông dân nổi ra, tiêu biểu là khởi nghĩa của chàng Lía. 

- Ba anh em nhà Tây Sơn căm thù sâu sắc chính quyền nhà Nguyễn, hiểu nguyện vọng của nhân dân muốn lật đổ họ Nguyễn, đã huy động được đông đảo lực lượng nhân dân và một bộ phận trong tầng lớp thống trị tham gia nên cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nhanh chóng phát triển.

ND chính

Tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close