Vương quốc Cam-pu-chia

Tóm tắt mục 3. Vương quốc Cam-pu-chia. Cam-pu-chia là một trong những nước có lịch sử lâu đời và phát triển nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 3

3. Vương quốc Cam-pu-chia

- Thế kỉ VI: thời kì hình thành - vương quốc của người Khơ-me - Chân Lạp.

- Từ thế kỉ IX - XV: thời kì phát triển thịnh đạt - thời kì Ăng-co:

+ Phát triển sản xuất nông nghiệp, chạm khắc đá

+ Mở rộng lãnh thổ.

- Từ thế kỉ XV: thời kì suy yếu. Đến năm 1863, bị thực dân Pháp xâm lược.

- Văn hóa Cam-pu-chia

+ Có chữ viết dựa trên chữ Phạn.

+ Kiến trúc gắn với Phật giáo, Hin-đu giáo: Ăngco Vát và Ăngco Thom.

ND chính

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia.

Sơ đồ tư duy sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài