Vocabulary - Từ vựng - Unit 20 SGK Tiếng Anh 3 mới

Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 20 SGK tiếng anh 3 mới

Quảng cáo

UNIT 20. WHERE'S SAPA?

(Spa ở đâu?)

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

>> Xem thêm

Quảng cáo
close