Viết một đoạn văn ngắn về sự cần thiết phải hạn chế việc gia tăng dân số

Dựa vào nội dung đã học ở văn bản Bài toán dân số, hãy viết một đoạn văn ngắn về sự cần thiết phải hạn chế việc gia tăng dân số, trong đoạn văn có dùng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm.

Quảng cáo

        Chưa bao giờ vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình lại trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhân loại như bây giờ. Dân số thế giới phát triển nhanh chóng (đặc biệt gia tăng nhanh ở các quốc gia đang phát triển) đã gây ra nhiều hậu quả mà nhân loại đang phải đối mặt: thiếu lương thực, thiếu việc làm, tỉ lệ nghèo đói tăng cao, bệnh dịch bùng phát… Kết quả đó đã dẫn đến đói nghèo, bệnh tật, lạc hậu, kìm hãm sự phát triển tương lai của mỗi dân tộc. Nếu con người không nhanh chóng kiểm soát tỉ lệ sinh thì chẳng bao lâu nữa "… mỗi con người trên trái đất này chỉ còn diện tích một hạt thóc". Vậy làm thế nào để hạn chế sự bùng nổ dân số nhằm tránh hiểm họa và nâng cao cuộc sống con người? Có lẽ, đẩy mạnh giáo dục là con đường tốt nhất để hạn chế sự gia tăng dân số, và mở ra con đường tồn tại của loài người.

Nguồn: Sưu tầm

Quảng cáo
close