Quảng cáo
 • pic

  Thuyết minh về thể thơ lục bát

  Lục bát là một trong hai thể loại thơ chính của Việt Nam (lục bát và song thất lục bát). Thơ lục bát ở Việt Nam được truyền bá và phát triển hàng trăm năm nay.

 • pic

  Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều.

  Nguyễn Du tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên (1765 - 1820), quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Xuất thân trong gia đình quý tộc, nhiều đời làm quan, có truyền thống văn chương.

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài