Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 55 SGK Lịch sử 11

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Việc thành lập Liên Bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử trang 55 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

* Trong nước:

- Thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí của các dân tộc Nga.

- Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga hoàng, Chủ nghĩa xã hội được xác lập trên nước Nga, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng CNXH sau này.

- Khẳng định tính đúng đắn trong chính sách dân tộc của Lê-nin, nhất là sự cần thiết phải đoàn kết các dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở Liên Xô.

- Tạo ra sức mạnh tổng hợp cho các dân tộc thuộc Nga trong công cuộc xây dựng đất nước cũng như sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc thuộc Nga.

* Quốc tế:

- Để lại bài học kinh nghiệm trong xây dựng và đoàn kết dân tộc.

- Giáng đòn mạnh vào chính sách bao vây, cô lập, đàn áp nước Nga.

- Hình thành mô hình nhà nước XHCN trên thế giới, đối lập hoàn toàn với TBCN.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close