Qua bảng thống kê trang 57, hãy nhận xét về thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 58 SGK Lịch sử 11

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Qua bảng thống kê trang 57, hãy nêu nhận xét về thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào bảng thống kê (sgk trang 57) để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Thông qua các kế hoạch dài hạn, Liên Xô đã từng bước chuyển mình từ một nước nông nghiệp lạc hậu sang một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

- Thông qua bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Liên Xô giai đoạn 1929 - 1938, ta thấy sản lượng than, gang và thép đều tăng rất nhanh, tăng gấp 3 đến 4 lần.

+ Sản lượng than tăng từ 40,1 lên 132,9 triệu tấn.

+ Sản lượng gang tăng từ 8,0 lên 26,3 triệu tấn.

+ Sản lượng thép tăng từ 4,9 lên 18,0 triệu tấn.

- Năm 1937: sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close