Vì sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển ?

vua tự cày tịch điền và tế thần Nông ; chú trọng khai khẩn đất hoang, đào kênh mương,

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 44, 45 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Nền nông nghiệp thời Lý phát triển nhờ:

 

- Sự ổn định về măt chính trị, người dân yana tâm sản xuất

- Sự ổn định khiến cho chính quyền nhà Lý cho những chính sách khuyến nông nhằm quan tâm đến nông nghiệp như

+ ruộng đất được đem chia đều cho nông dân cày cấy và nộp tô thuế cho nhà vua.

+lễ cày “tịch điền” để khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

+ khuyến khích việc khai khẩn đất hoang.

+ Tiến hành các công việc trị thủy như: đào kênh mương, khai ngòi, đắp đê phòng lụt,...

+ Ban hành lệnh cấm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close