Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 9 SGK Lịch sử 7

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa trên hướng dẫn của giáo viên và suy luận để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Giai cấp tư sản mới được hình thành có thế lực về kinh tế nhưng lại không có quyền lợi về chính trị. Giai cấp tư sản đại diện cho nền sản xuất tiến bộ, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Chế độ phong kiến, giáo hội bảo thủ, lạc hậu kìm hãm sự phát triển của xã hội.

⟹ Giai cấp tư sản đã đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến, để giành lấy địa vị chính trị tương xứng với tiềm lực kinh tế của mình, cởi bỏ những rào cản của xã hội phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài