150 bài văn mẫu lớp 3 gồm các bài văn thuộc dạng: đơn từ, nghe và kể lại câu chuyện, viết thư, kể và tả, họp tổ, viết sổ tay,... giúp bạn làm tốt hơn các bài tập làm văn lớp 3