Văn học thời Trần

Tóm tắt mục 2. Văn học thời Trần.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Văn học thời Trần

- Nền văn học chữ Hán chứa đựng sâu sắc lòng yêu nước, tự hào dân tộc, được phát triển mạnh.

- Nền văn học chữ Nôm bước đầu phát triển, xuất hiện một số nhà thơ Nôm nổi tiếng như Nguyễn Thuyên, Nguyễn Sĩ cổ, Hồ Quý Ly,...

- Có nhiều tác gia nổi tiếng với những tác phẩm đặc sắc, tiêu biểu là Trần Quốc Tuấn với Hịch tướng sĩ, Trần Quang Khải với bài thơ Phò giá về kinh, Trương Hán Siêu với Phú sông Bạch Đằng,...

ND chính

Nét chính về đặc điểm văn học thời Trần

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Văn học thời Trần

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài