Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến

Tóm tắt mục 3. Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến. Ấn Độ là nước có nền văn hoá lâu đời và là một trong những trung tâm văn minh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 3

3. Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến

- Chữ viết: chữ viết ra đời từ sớm, chữ Phạn là chữ viết chính là nguồn gốc của chữ Hin-đu hiện nay.

- Tôn giáo: Bà La Môn giáo, Hin-đu giáo, Phật giáo.

- Văn học: Nền văn học Hin-đu phát triển với các giáo lí, chính luận, luật phát, sử thi, kịch, thơ,...

+ Kinh Vê-đa bộ kinh cầu nguyện của đạo Bà-la-môn và Hin-đu giáo.

+ Sử thi Ra-ma-ya-na, Ma-ha-bha-ra-ta.

- Kiến trúc: chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo. Đền, tháp Hin-đu giáo và những ngôi chùa Phật giáo vẫn được lưu giữ đến ngày nay.

ND chính

Nét cơ bản về văn hoá Ấn Độ thời phong kiến: chữ viết, tôn giáo,...

Sơ đồ tư duy Ấn Độ thời phong kiến

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close