Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (ngắn gọn)

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 1 bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Câu 1. Đặc điểm ngôn ngữ viết của đoạn trích trong bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt :

 • pic

  Soạn bài Ca dao than thân yêu thương tình nghĩa (ngắn gọn)

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 1 bài Ca dao than thân yêu thương tình nghĩa. Câu 1. Bài 1, 2 a) Hai lời than thân đều mở đầu bằng "Thân em như..." với âm điệu xót xa, ngậm ngùi. Người than thân là ai và thân phận họ thế nào?

 • Quảng cáo
 • pic

  Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

  Soạn bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết trang 86 SGK Ngữ văn 10. Câu 1. Ngôn ngữ viết được thể hiện bằng chữ viết trong văn bản và được tiếp nhận bằng thị giác

 • pic

  Soạn bài Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa trang 82 SGK Ngữ văn 10

  Soạn bài Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa trang 82 SGK Ngữ văn 10. Câu 6. Những biện pháp nghệ thuật thường được dùng trong ca dao? Những biện pháp đó có gì khác với nghệ thuật thơ trong văn học viết?

 • pic

  Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa

  I. KIẾN THỨC CƠ BẢN - 1. Khái niệm ca dao: Ca dao là những bài hát dân gian. Khái niệm này đặt ca dao vào đúng môi trường diễn xướng, nghĩa là khi ấy, lời thơ và làn điệu của ca dao gắn bó chặt chẽ với nhau. Nhưng nếu ta tách khỏi điệu hát thì ca dao là thơ và vì vậy ca dao còn có nghĩa là một thể thơ dân gian.