Quảng cáo
  • Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

    Soạn bài Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa trang 82 SGK Ngữ văn 10. Câu 6. Những biện pháp nghệ thuật thường được dùng trong ca dao? Những biện pháp đó có gì khác với nghệ thuật thơ trong văn học viết?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo