Quảng cáo
 • pic

  Tiết 1 - Tuần 9 trang 37

  Xếp các từ: bạn bè, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng xếp vào bảng dưới đây

 • pic

  Tiết 2 - Tuần 9 trang 37

  Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái:

 • Quảng cáo
 • pic

  Tiết 3 - Tuần 9 trang 38

  Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người, mỗi vật trong bài Làm việc thật là vui (Tiếng Việt 2, tập một, trang 16), rồi viết vào bảng sau:

 • pic

  Tiết 5 - Tuần 9 trang 39

  Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi: Hằng ngày, ai đưa Tuấn đi học ?

 • pic

  Tiết 6 - Tuần 9 trang 40

  Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi □ dưới đây:

 • pic

  Tiết 7 - Tuần 9 trang 41

  Dựa theo mục lục ở cuối sách Tiếng Việt 2, tập một, ghi tên các bài em đã học trong tuần 8:

 • pic

  Tiết 8 - Tuần 9 trang 42

  Điền từ vào các ô trống theo hàng ngang:

 • pic

  Tiết 9 - Tuần 9 trang 44

  Đọc thầm mẩu chuyện Đôi bạn (Tiếng Việt 2, tập một, trang 75), ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:

Gửi bài Gửi bài