Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 26, 27

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 8 câu 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền r, d hoặc gi vào chỗ trống

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 28, 29

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 8 câu 5, 6, 7, vui học trang 27, 28, 29 với lời giải chi tiết. Câu 7: Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi dưới đây

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài