Quảng cáo
 • Tấm Cám

  Soạn bài Tấm Cám trang 65 SGK Ngữ văn 10 tập 1. Câu 2. Phân tích từng hình thức biến hóa của Tấm. Quá trình biến hóa của Tấm nói lên ý nghĩa gì?

  Xem lời giải
 • Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

  Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự trang 73 SGK Ngữ văn 10. Câu 2. Viết đoạn văn tự sự kể về một chuyến đi trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo