Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 24, 25

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 7 câu 1, 2, 3, 4 trang 24, 25 với lời giải chi tiết. Câu 1d: Em học được điều gì từ Trương Bạch?

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 25, 26, 27

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 1 tuần 7 câu 5, 6, 7, vui học trang 25, 26, 27 với lời giải chi tiết. Câu 5: Cho từ chân, em hãy đặt hai câu có chân theo nghĩa gốc và hai câu có từ chân theo nghĩa chuyển

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài