Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3 trang 24, 25, 26

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 1 tuần 7 câu 1, 2, 3 trang 24, 25, 26 với lời giải chi tiết. Câu 1c. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

  Xem lời giải
 • Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 26, 27

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 1 tuần 7 câu 4, 5, 6, vui học trang 26, 27 với lời giải chi tiết. Câu 5. Gạch dưới những tên địa lí chưa được viết hoa và viết lại cho đúng

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài