Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3 trang 23

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 7 câu 1, 2, 3 trang 23 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền vào chỗ trống ch hoặc tr?

 • pic

  Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 24, 25

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 7 câu 4, 5, 6, vui học trang 24, 25 với lời giải chi tiết. Câu 5: Tìm 3 từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống trong bảng sau

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài