Quảng cáo
 • Ra – ma buộc tội

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 1 bài Ra – ma buộc tội (trích ra –ma – ya – na – sử thi ấn độ). Câu 1. Sau khi chiến thắng, Ra-ma và Xi-ta gặp lại nhau trước sự chứng kiến của “mọi người”.

  Xem lời giải
 • Chọn sự việc chi, tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 1 bài Chọn sự việc chi, tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự. Câu 1. Đọc lại Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy, cho biết :

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài