Quảng cáo
  • pic

    Soạn bài: Uy-lít-xơ trở về trang 47 SGK Ngữ văn 10

    Soạn bài: Uy-lít-xơ trở về trang 47 SGK Ngữ văn 10. Câu 3. Vì sao Pê-nê-lốp lại "rất đỗi phân vân"? Việc chọn cách thử "bí mật của chiếc giường" cho thấy vẻ đẹp gì về trí tuệ và tâm hồn nàng?

Gửi bài