Quảng cáo
 • pic

  Lẽ ghét thương

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 1 bài Lẽ ghét thương - Nguyễn Đình Chiểu. Câu 1:Điểm chung giữa các triều đại: có chung bản chất là sự suy tàn, vua chúa thì luôn đắm say tửu sắc, không chăm lo đến đời sống của dân.

 • pic

  Chạy giặc

  Soạn bài Chạy giặc trang 49 SGK Ngữ văn 11 tập 1 ngắn gọn nhất, giúp tiết kiệm thời gian soạn bài.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca)

  Soạn Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca) trang 50 SGK Ngữ văn 11 tập 1, giúp tiết kiệm thời gian soạn bài.

 • pic

  Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 1 bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học. Đề 1: Cảm nghĩ của em về giá trị hiện thực trong đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” (Trích “Thượng kinh kí sự” của Lê Hữu Trác)

Gửi bài Gửi bài