Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3 trang 15, 16

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 1 tuần 4 câu 1, 2, 3 trang 15, 16 với lời giải chi tiết. Câu 3: Khoanh vào chữ cái chỉ từ láy?

  Xem lời giải
 • Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 16, 17, 18

  Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tập 1 tuần 4 câu 4, 5, 6, vui học trang 16, 17, 18 với lời giải chi tiết. Câu 4: Tìm và gạch dưới các từ láy có trong đoạn văn sau và xếp vào nhóm thích hợp:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài